Niezwykle ciepłe przyjęcie oraz duże zainteresowanie potwierdzone wynikami ankiet pozwalają nam na podsumowanie konferencji jako bardzo udanej, z perspektywami na kontynuację w przyszłości. Poniżej zamieszczamy wystąpienia prelegentów w celu zapoznania się przez osoby które z różnych przyczyn nie dotarły na konferencję. Mamy nadzieję na dalsze zaiteresowanie w przyszłości oraz udaną współpracę zarówno jeśli chodzi o współorganizatorów, jak i sponsorów.
 Zamieszczamy poniżej wystąpienia w formacie pdf. Prezentacje stanowią własność poszczególnych prelegentów, zabrania się kopiowania, rozpowszechniania oraz upubliczniania bez zgody właściciela.

- Konsultacje społeczne w praktyce podczas tworzenia lub przebudowy miejskich terenów zieleni publicznej - mgr inż. Magdalena Biela [pdf] 

 

- Zarządzanie oraz finansowanie zieleni miejskiej na przykładzie miasta Miskolc - Zoltan Papai [pdf] 

 

- Zarządzanie oraz finansowanie zieleni miejskiej na przykładzie miasta Ostrava - V. Pipkowa, P. Zezulkowa [pdf] 

 

- Zarządzanie oraz finansowanie zieleni miejskiej na przykładzie miasta Ostrava - V. Pipkowa, P. Zezulkowa TŁUMACZENIE [pdf] 

 

- Arboeko - Martin Fokt [pdf] 

 

- Przykłady innowacyjnych rozwiązań w zieleni miejskiej w Polsce i na świecie - Dr inż. Marta Weber - Siwirska [pdf] 

 

- Od projektu do wykonawstwa: przebudowa i tworzenie nowych skwerów miejskich na przykładzie Zakładu Zieleni Miejskiej w Katowicach - mgr inż. Bogusława Szulc - Pacan [pdf] 

 

- Od projektu do wykonawstwa - opis [pdf] 

 

- Kształtowanie przestrzeni publicznej w ramach Europejskiej Stolicy Kultury Katowice 2016 [pdf] 

 

- Zarządzanie przestrzenią - Techniczne i prawne aspekty prowadzenia systemu GIS dla zakładów zieleni miejskiej - mgr inż. Artur Biela [pdf] 

 

- Zagospodarowanie zieleni miejskiej a występowanie dziko żyjącej zwierzyny - mgr inż. Grzegorz Skurczak [pdf] 

 

- Poprawa warunków środowiskowych na ograniczach obszarów miejskich - prezentacja programu Periurban Parks - Bogna Gwoździewicz [pdf] 

 

- European Federation Natural & Rural, Metropolitan & Periurban Spaces - Maria Marti i Viudes [pdf] 

 

- European Federation Natural & Rural, Metropolitan & Periurban Spaces - Maria Marti i Viudes - OPIS [pdf] 

 

Program Konferencji Zieleń Miejska Katowice 2011 [pdf] 

International conference - City Green Areas - Katowice 2011 [pdf]