VIII Międzynarodowa Konferencja Zieleń Miejska Katowice 2018

odbędzie się w dniach 07 - 08 czerwca 2018                                 

 Formularz zgłoszeniowy: Konferencja Zieleń Miejska Katowice 2018  [pdf]

Miejski Dom Kultury Bogucice - Zawodzie, ul. Markiefki 44a


ORGANIZATOR ZAPEWNIA TRANSPORT Z HOTELU "SILESIAN" NA MIEJSCE KONFERENCJI ZARÓWNO PIERWSZEGO, JAK I DRUGIEGO DNIA (ODJAZD OK. 1 GODZINY PRZED ROZPOCZĘCIEM KONFERENCJI)

COP 24 w Katowicach – szczyt klimatyczny ONZ – Marcin Krupa, Prezydent Miasta Katowice


Prezentacja wybranych najnowszych inwestycji w Katowicach- Mieczysław Wołosz, Magdalena Biela – Zakład Zieleni Miejskiej w Katowicach


Zielone ściany w otwartej przestrzeni miejskiej próba podsumowania problemu - prof. Piotr Muras Uniwersytet Rolniczy Kraków


Prezentacja znanego architekta  - Kreacja przestrzeni


Najczęściej popełniane błędy Kodeksu Postępowania Administracyjnego w postępowaniach z zakresu ustawy o ochronie przyrody – Artur Biela Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach


Panel dyskusyjny miesięcznika „Zieleń Miejska”- Dominik Szymański redaktor prowadzący miesięcznik „Zieleń Miejska”, Poznań


Topole (Populus sp.) w miastach i na terenach otwartych – rola i sposoby wykorzystania Beata Fortuna-Antoszkiewicz SGGW Warszawa


Wystąpienie przedstawiciela miasta  Kolonia -Harald Dietrichkeit Kolonia Niemcy


Wystąpienie przedstawiciela miasta Saint-Étienne Francja


Parki linearne w strukturze miasta  - Justyna Rubaszek Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu


Międzysektorowa współpraca na rzecz zieleni w polskich miastach Katarzyna Biejat, Fundacja Sendzimira Warszawa


„Zielona Strona Gdańska”– Ewelina Latoszewska Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku


Europejskie przykłady ciekawych placów zabaw  – realizacje firmy HAGS, Sławomir Zdarowski


Prezentacja wyników kontroli Najwyższej Izby Kontroli pt „Zarządzanie zielenią miejską” – przedstawiciel Najwyższej Izby Kontroli w Warszawie


Leśne gospodarstwa węglowe – mgr inż. Wojciech Jendroska Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowice


Prezentacja terenowa: Plac zabaw zatopiony w zieleni. Plac zabaw Zakładu Zieleni Miejskiej prezentacja z udziałem projektanta i wykonawcy


Gość specjalny firmy VerniaSp.zo.o Gdynia – firma specjalizująca się w dostawie dużych drzew i krzewów


Prezentacja sprzętu komunalnego oraz do utrzymania terenów zieleni firmy: HAKO,  ISEKI oraz komunalnego pojazdu elektrycznego


Panel dyskusyjny na temat prac naukowych pracowników naukowych oraz studentów

 

Serdecznie zapraszamy !!!
poniżej znajduje się formularz zgłoszeniowy do pobrania:

 Formularz zgłoszeniowy: Konferencja Zieleń Miejska Katowice 2018  [pdf]

 

  

VII Międzynarodowa Konferencja Zieleń Miejska Katowice 2017

odbyła się w dniach 08 - 09 czerwca 2017                                 

DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ !!!

 PROGRAM KONFERENCJI [pdf]

CONFERENCE PROGRAMME - Eng. [pdf]


Miejski Dom Kultury Bogucice - Zawodzie, ul. Markiefki 44a.            

 Dzień pierwszy – 8 czerwca 2017 r.

Prowadzenie: mgr inż. Magdalena Biela – Zastępca Dyrektora Zakładu Zieleni Miejskiej w Katowicach.

1000-1010

Powitanie – dr inż. Marcin Krupa - Prezydent Miasta Katowice,mgr inż. Mieczysław Wołosz–Dyrektor Zakładu Zieleni Miejskiej w Katowicach.

1015-1025

Prezentacja wybranych najnowszych inwestycji w Katowicach - mgr inż. Mieczysław Wołosz, mgr inż. Magdalena Biela – Zakład Zieleni Miejskiej w Katowicach.

1030-1050

Rabaty bylinowe i kwietniki sezonowe jako element struktury zieleni miejskiej - prof. Anna Bach - Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

1055-1145

Bulwary Renu - wkład w projekt Regionale 2010-Harald Dietrichkeit – Kolonia, Niemcy

1150-1210

Słuchaj, wspieraj, działaj - Kraków w Zieleni – nowy wymiar zaangażowania mieszkańców w miejskie tereny zieleni mgr inż. Piotr Kempf, mgr inż. Katarzyna Przyjemska-Grzesik – Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

1215-1235

Ogrody biblijne  dr hab. inż. Zofia Włodarczyk - Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

1235-1255

PRZERWA

1255-1345  

PANEL DYSKUSYJNY CZASOPISMA „ZIELEŃ MIEJSKA” - Prawny (nie)porządek – miasta w obliczu nowelizacji ustawy o ochronie przyrody Judyta Więcławska, Redaktor prowadząca miesięcznik „Zieleń Miejska”, Poznań

1350-1405

Kontrowersje wokół nawożenia drzew w miastach dr inż. Janusz Mazurek - Klinika Roślin, Wrocław

1405-1420

Nowe możliwości w chemicznym zwalczaniu barszczu Sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi) - dr inż. Janusz Mazurek - Klinika Roślin, Wrocław

1425-1445

Odnowa krajobrazu ulicy - przykład zielonych tętnic Wrocławia - dr inż. arch. Justyna Rubaszek Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

 

Prezentacja sprzętu do utrzymania terenów zieleni firmy HAKO

1445-1520

OBIAD

1525-1650

Prezentacja terenowa:„Dog park” – wybieg dla psów zrealizowany w ramach BO (budżetu obywatelskiego) z behawiorystą. Projekt przedstawi autor projektu arch. Karolina Karcz

1655

Powrót autokarem do Hotelu Quality Silesian*** & Economy Silesian**

1810

Wyjazd z hotelu do Osady leśnej Hamerla – w drodze wizytacja zrewitalizowanego rynku Katowic (zielona ściana, plac centralny itp.) Informacje nt. zielonej ściany przedstawi autor i wykonawca zielonej ściany Greenarte Wrocław, natomiast o pozostałych zmianach rynku przedstawiciel Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta Katowice

1910-2330

Szkolenie – omówienie najnowszych zmian prawnych w ustawie o ochronie przyrody  problemy praktyczne.

2400

Powrót autokarem do Hotelu Quality Silesian*** & Economy Silesian**

 

Dzień drugi – 9 czerwca 2017 r.

 

0930-0935

Powitanie gości i otwarcie 2-go dnia obrad – mgr inż. Mieczysław Wołosz, Dyrektor Zakładu Zieleni Miejskiej w Katowicach, mgr inż. Bolesław Bobrzyk, Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Katowice

0940-0955

Prezentacja Nadleśnictwa Katowice mgr inż. Bolesław Bobrzyk Nadleśnictwo Katowice, Lasy Państwowe.

1000-1100

Wystąpienie przedstawiciela miasta Saint-Étienne Francja

1105-1155

Gość specjalny firmy Arboeko -Skuteczne zarządzanie zielenią miast w Europie Środkowej i znaczenie zielonej infrastrukturydoc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D. Mendel University in Brno, Czechy

1200-1220

Wpływ roślin na zdrowie i samopoczucie mieszkańców miast  dr inż. Monika Latkowska SGGW w Warszawie

1225-1240

PRZERWA

1245-1305

Udział organizacji pozarządowych w budowie zielonej infrastruktury miejskiej Jarema Rabiński - Stowarzyszenie Zielone Dachy we Wrocławiu

1310-1330

Rozwiązania dostosowujące tereny zieleni dla potrzeb osób niewidomych i niedowidzących  dr Lucyna Górska-Kłęk - AWF we Wrocław, dr inż. Kamila Adamczyk-Mucha - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

1335-1355

Nieużywane tereny kolejowe jako element krajobrazu miejskiego- mgr Agnieszka Hutniczak, dr hab. Alina Urbisz, dr hab. Andrzej Urbisz - Uniwersytet Śląski w Katowicach

1400- 1420

Panel dyskusyjny na temat prac naukowych pracowników naukowych oraz studentów z uczelni wyższych

1425- 1435

Prezentacja sprzętu do utrzymania terenów zieleni firmy Karcher

1435- 1445

Prezentacja sprzętu do utrzymania terenów zieleni firmy ISEKI

1435- 1445 

Podsumowanie i zakończenie konferencji

 

1445

OBIAD

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian programu

 

Zapraszamy do udziału w Międzynarodowej Konferencji Zieleń Miejska Katowice !!!!

Osoby odpowiedzialne za organizację konferencji:

Magdalena Biela tel. 696-471-677; mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Lech Marek tel. 509-100-025; mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

 Poniżej znajduje się formularz zgłoszeniowy w formacie .pdf:

 Międzynarodowa Konferencja Zieleń Miejska Katowice 2017 - FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY [pdf]

 prosimy o wypełnienie formularza i odesłanie na jeden z poniższych adresów:

 mailowo Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub faxem na numer: 32 251 77 51 wewnętrzny: 13

 lub listownie na adres:

 Zakład Zieleni Miejskiej

ul. Kościuszki 138

 40-523 Katowice

 z dopiskiem - Konferencja Zieleń Miejska Katowice

 Istnieje możliwość wypełnienia formularza on-line:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY ON-LINE

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:

Zgłoszenie należy przesłać na adres: Zakład Zieleni Miejskiej, ul. Kościuszki 138 40-523 Katowice, tel/fax 32 2515 081 w. 13,
email:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. . Zgłoszenie należy przesłać najpóźniej do 05.06 2018 r. 

1.      Dane do wystawienia faktury

Nazwa firmy

 

Adres

 

NIP

Telefon/ Fax

 

Email

Imię i Nazwisko osoby zgłoszonej

 

Stanowisko służbowe

Wegetarianin:

 

TAK/NIE

HOTEL

 

2**/ 3***

Nocleg 07/08

Nocleg 08/09

Imię i Nazwisko osoby zgłoszonej

 

Stanowisko służbowe

Wegetarianin:

 

TAK/NIE

HOTEL

 

2**/ 3***

Nocleg 07/08

Nocleg 08/09

2.    Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest przesłanie czytelnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (lub wypełnienie formularza zgłoszeniowego on-line) wraz z potwierdzeniem dokonania wpłaty. Brak dokonania płatności nie oznacza rezygnacji z uczestnictwa.

3.    Należność należy przelać na konto: P.U.H.T.P. EKO-CHART, 41-219 Sosnowiec, Witkiewicza 24/51,: Nr konta: 97 1140 2004 0000 3102 3803 0748, w tytule proszę podać: „Konferencja Zieleń Miejska 2017, ilość osób….”. Po dokonaniu płatności zostanie przesłanie potwierdzenie na podany adres e-mail.

4.    Ilość miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

5.    Brak przybycia osoby zgłoszonej nie stanowi podstawy do zwroty opłaty.

6.      Opłata obejmuje: udział 1 osoby w szkoleniu oraz materiały szkoleniowe, reklamowe, imienne zaświadczenie, wyżywienie (poczęstunek kawowy dostępny podczas całej konferencji, obiad 1 i 2 dniu konferencji oraz uroczysta kolacja w rezerwacie bukowym: poczęstunek, tradycyjne dania myśliwskie) i wynosi: 549,99 zł.

   Cena  za uczestnictwo 1 osoby wynosi 549,99 złotych brutto (w tym VAT 23%), netto 447,15 zł. (podana cena nie zawiera opłaty za nocleg).

      Koszt udziału tylko w jednym dniu Konferencji wynosi 300 złotych brutto (w tym VAT 23%).

      Przy finansowaniu co najmniej w 70 % ze środków publicznych, szkolenie zwolnione jest z podatku VAT (Art. 43 ust 1 pkt 29 Ust. o VAT)

7.      Dla uczestników konferencji proponujemy  nocleg w hotelu „Quality Silesian*** & Economy Silesian**”, przy ul. Szybowcowa 1A, 40-502 Katowice, al. Górnośląska 40 - Wjazd przez stację paliw BP tel.: +48 32 606 88 00; fax: +48 32 606 88 01; www.silesianhotel.pl; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .” pokój dwuosobowy ze śniadaniem w cenie: 79,5 lub 89,5 zł od osoby. Pokój jednoosobowy ze śniadaniem od 129 zł (szczegóły na stronie www.zielenkatowice.pl w zakładce „hotel”). Rezerwacji należy dokonać wypełniając niniejszy formularz lub na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. . Aby otrzymać nocleg w wskazanej cenie w należy powołać się na hasło „Konferencja Zieleń Miejska Katowice”. Opłatę za nocleg uczestnik wpłaca osobiście na konto hotelu lub po uzgodnieniu w dniu przybycia (gotówką lub kartą płatniczą). Noclegi dostępne w dniach 07-10 czerwca 2017).

8.      Rezygnację z udziału w konferencji (w formie pisemnej)  należy zgłosić najpóźniej do dnia 01 czerwca 2017 r. Zwrot wpłaty za konferencje nastąpi w ciągu 7 dni od otrzymania rezygnacji. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym, lub w przypadku nieobecności osoby zgłoszonej na konferencji, nie przysługuje zwrot opłaty.

9.      W przypadku braku możliwości wzięcia udziału przez zgłoszonego uczestnika, rejestracja może zostać przepisana na inną osobę.

10.   Organizator ma prawo odwołać konferencje z przyczyn niezależnych lub w przypadku małej liczby zgłoszeń. W takim przypadku zgłaszający otrzyma pełny zwrot wpłaconej kwoty.

11.   Zgłoszenie przez formularz internetowy jest jednoznaczne z zapoznaniem się z niniejszymi „Warunkami zgłoszenia”, dostępnymi na stronie www.zielenkatowice.pl oraz zobowiązuję się do wniesienia opłaty za udział w konferencji.

W roku 2016 wydaliśmy publikację "TERENY ZIELENI W MIEŚCIE I ICH UWARUNKOWANIA".

Zapraszamy serdecznie do lektury wydawnictwa !!!

Książka dostępna jest w bibliotekach w Katowicach, otrzymają ją także uczestnicy Międzynarodowej Konferencji Zieleń Miejska Katowice 2017.

Wersja elektroniczna jest dostępna po kliknięciu w poniższy link, format [pdf.]

Tereny zieleni w mieście i ich uwarunkowania [pdf]

 

 

 

IV Międzynarodowa Konferencja Zieleń Miejska Katowice 2014

Dzień pierwszy – 12 czerwca 2014 r.

Prowadzenie: mgr inż. Magdalena Biela – Zastępca Dyrektora Zakładu Zieleni Miejskiej w Katowicach.

 1000-1010         Powitanie – Prezydent Miasta Katowice, mgr inż. Piotr Uszok oraz Dyrektor Zakładu Zieleni Miejskiej w Katowicach, mgr inż. Mieczysław Wołosz.

1010-1030        Katowice „dla odmiany” – Prezydent Miasta Katowice, mgr inż. Piotr Uszok.

1030-1100    Rola zieleni w SPA & WELLNESS – Dr hab. n. med. Karolina Sieroń – Stołtny -  Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach.

1100-1125         Tendencje w nasadzeniach roślin sezonowych na rabatach w zieleni miejskiej –
prof. dr hab. inż. Anna Bach – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie.

1125-1150    Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla potrzeb osób niepełnosprawnych
dr n. o kult. fiz., Krystyna Kwaśna – Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach.

1150-1210        PRZERWA

1210-1250        Założenia zieleni w Chinach, kultury in vitro, regeneracja nasadzeń róż –prof. Jiren Chen - Hunan Agricultural University – Changsha, Chiny.

1250-1320   Zarządzanie zielenią publiczną w Szczecinku - przykłady aranżacji – mgr inż. Tadeusz Chruściel - Wiceprezes Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., Szczecinek.

1320-1400        Pielęgnacja drzew - prof. dr hab. inż. Jacek Borowski, Katedra Ochrony Środowiska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Warszawa, Prezes Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego.

1400-1415        Panel dyskusyjny, podsumowanie pierwszego dnia konferencji.

1415-1425    Prezentacja sprzętu do utrzymania zieleni firmy HAKO.

1430-1530    OBIAD

1535-1800 Prezentacja terenowa:

·         Wizytacja placu zabaw w Parku Giszowieckim.

·         Wyjazd do nowej siedziby Muzeum Śląskiego w celu zapoznania się z realizację wykonaną przez Park-M Sp z o.o. Stary Sącz. Informację o tym założeniu przestawi wykonawca.

·         Uroczystość sadzenia „Dębu Wolności” przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.

1815            Powrót autokarem do Hotelu AWF.

1850            Wyjazd z hotelu do Osady leśnej Hamerlna.

1910-2300    kolacja

2300            Powrót autokarem do hotelu

Dzień drugi – 13 czerwca 2014 r.

 1000-1010    Powitanie gości i otwarcie 2-go dnia obrad – mgr inż. Mieczysław Wołosz, Dyrektor Zakładu Zieleni Miejskiej w Katowicach, mgr inż. Tadeusz Norman, Nadleśniczy Nadleśnictwa Katowice, Lasy Państwowe.

 1010-1030    "Pszczoła - miasto - las". Nadleśnictwo Katowice i Miasto Katowice jako przykład dobrej współpracy w trosce o pszczołę miodną (Apis mellifera) – mgr inż. Tadeusz Norman, Nadleśniczy Nadleśnictwa Katowice, Lasy Państwowe.

 1030-1050    Konsultacje społeczne na przykładzie parku przy ul. Wantuły w Katowicach
mgr inż. Magdalena Biela, mgr inż. arch. kraj Małgorzata Żydek, Zakład Zieleni Miejskiej
w Katowicach
.

 1050-1110    Zastosowanie geokompozytu oraz jego wpływ na wzrost i kondycję wybranych drzew
i krzewów ozdobnych rosnących na terenach zieleni
– dr inż. Przemysław Bąbelewski – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

 1110-1130        Stare drzewa jako element kultury – dr inż. Marta Weber – Siwirska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

 1130-1215        Lasy, leśnictwo i zieleń miejska na Ukrainie: stan obecny i tendencje rozwoju – Profesor Petro Lakyda, Ukraiński Narodowy Uniwersytet Nauk Przyrodniczych i Ochrony Środowiska w Kijowie.

 1215- 1230 PRZERWA

 Panel dyskusyjny na temat prac naukowych pracowników naukowych oraz studentów z uczelni: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach.

 1235- 1245 Walory florystyczne i zagrożenia doliny potoku Ślepiotka w Katowicach na obszarze projektu REURIS - Patrycja Majcher, dr Teresa Nowak Uniwersytet Śląski w Katowicach.

 1250- 1300Zarządzanie inwazyjnymi gatunkami  roślin w dolinie potoku Ślepiotka w Katowicach na przykładzie projektu REURIS - Małgorzata Frelich, dr Katarzyna Bzdęga Uniwersytet Śląski w Katowicach.

 1300- 1305 Zadawanie pytań i dyskusja.

 1305- 1315 Koncepcja projektu ściany zielonej - ,,muralu” oraz zagospodarowania skweru o charakterze wypoczynkowym - Katarzyna Kadulska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

 1320- 1330 Koncepcja zagospodarowania terenu znajdującego się przed budynkiem Centrum Nauk o Żywności i Żywieniu oraz terenu między budynkami Katedry Rozrodu i Katedry Chirurgii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu – Paula Bojanowska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

 1335- 1345Projekt ogrodu przy gospodarstwie agroturystycznym w rejonie Gór Izerskich- Agata Półtorak, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

 1350- 1400 Koncepcja zagospodarowania skweru przy ul. Dembowskiego we WrocławiuKatarzyna Wójcik, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

 1405- 1415 Koncepcja projektowa ogrodu wertykalnego na budynku przy ul. Kuźniczej we Wrocławiu - Karolina Kokot Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

 1420- 1425 Zadawanie pytań i dyskusja.

 1430-1440        Omówienie prac studentów Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach pod kierunkiem mgr Tomasza Koclęgi. Prace zaprezentowano podczas konferencji.

 1440-1445 Pytania i dyskusja.

 1445-1455  Prezentacja sprzętu do utrzymania terenów zieleni miejskiej firmy Kubota.

 1500 Podsumowanie i zakończenie konferencji .

 1505-1530    OBIAD

 

III Międzynarodowa Konferencja Zieleń Miejska Katowice 2013

 Dzień pierwszy – 13 czerwca 2013 r.

OTWARCIE KONFERENCJI I SŁOWO WSTĘPNE

1000-1005         Powitanie – Zastępca Prezydenta Miasta Katowice Marcin Krupa oraz Dyrektor Zakładu Zieleni Miejskiej w Katowicach mgr inż. Mieczysław Wołosz

1005-1015        Katowice wczoraj i dziś – Zastępca Prezydenta Miasta Katowice Marcin Krupa

1015-1030    Od planowania do działania - zasady funkcjonowania miejskiej jednostki do spraw zieleni -  mgr inż. Mieczysław Wołosz, Dyrektor Zakładu Zieleni Miejskiej w Katowicach

1030- 1050    Finansowanie zieleni miejskiej na przykładzie wybranych miast Polski – mgr Danuta Kamińska, Skarbnik Miasta Katowice, Przewodniczący Skarbników Unii Metropolii Polskich

1055- 1130        Zieleń w mieście Ostrava – Pavla Zezulková, Alena RůžičkováUrząd Miasta Ostrava

1130- 1205   Architektura krajobrazu w Kijowie Profesor Petro Lakyda, Ukraiński Narodowy Uniwersytet Nauk Przyrodniczych i Ochrony Środowiska w Kijowie

1205- 1225      PRZERWA

1225-1300        Zieleń w mieście Donieck – Kostyantyn Savinov, Urząd Miasta Donieck

1300-1335   Ogród japoński – Profesor Ise Katsuya, Szkoła Sztuki i Projektowania Joshibi – Tokyo, Japonia.

1335-1355        Rośliny inwazyjne w mieście –dr hab. prof. Uniwersytetu Śląskiego Barbara Tokarska – Guzik – Zakład Botaniki Systematycznej, Uniwersytet Śląski w Katowicach;

1355-1415        Panel dyskusyjny, podsumowanie pierwszego dnia konferencji

1415-1425    Prezentacja firmy Infopol oraz losowanie nagród – lot nad Śląskiem

1425-1450    Prezentacja sprzętu do utrzymania zieleni firmy KUBOTA

 1450-1530    OBIAD

1535-1700    Prezentacja parków i skwerów Katowic

1710            Powrót autokarem do hotelu

1800-          Wyjazd z hotelu na miejsce kolacji

1820-2240    Osada leśna „Hamerla” – kolacja

2300            Powrót autokarem do hotelu

Dzień drugi – 14 czerwca 2013 r.

OTWARCIE DRUGIEGO DNIA KONFERENCJI

 1000-1010    Powitanie gości i otwarcie 2-go dnia obrad – Mieczysław Wołosz, ZZM

1010-1030    Edukacja ekologiczna na terenach leśnych – mgr inż. Bolesław Bobrzyk, Nadleśnictwo Katowice

1030-1050    Doświadczenia programu edukacyjnego pt. „Jestem sąsiadem parku” – mgr inż. Grzegorz Okołów Główny specjalista ds. ochrony przyrody i edukacji, Kampinowski Park Narodowy Izabelin

1050-1110    Przeobrażenia terenów przemysłowych i innych na tereny zieleni i rekreacji – dr inż. Marta Weber–Siwirska, Instytut Architektury Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

1110- 1130      Wykorzystanie zieleni w kształtowaniu przestrzeni publicznej – mgr inż. Andrzej Kozyra, Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku

1130- 1145PRZERWA

1145-1205    Udział roślinności drzewiastej w komponowaniu przestrzeni miasta - funkcja i forma - dr inż. arch. kraj. Beata Fortuna-Antoszkiewicz Katedra Architektury Krajobrazu, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Warszawa;

1205-1225    Ochrona drzew w kontekście jakości życia w mieście - dr Janina Szczepańska, rzeczoznawca Towarzystwa Urbanistów Polskich w zakresie środowiska przyrodniczego w planowaniu przestrzennym;

1225-1345        Dobór gatunkowy i pielęgnacja zieleni przyulicznej - prof. dr hab. inż. Jacek Borowski, Katedra Ochrony Środowiska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Warszawa, Prezes Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego;

1345-1355 Pytania i dyskusja

1400 – 1425 Prezentacja sprzętu do utrzymania terenów zieleni miejskiej firmy HAKO

1430- 1440  Podsumowanie i zakończenie konferencji

1500            OBIAD