ZGŁOSZENIA

Zapraszamy do udziału w Międzynarodowej Konferencji Zieleń Miejska Katowice !!!!

Poniżej znajduje się formularz zgłoszeniowy w formacie .pdf:

 Formularz zgłoszeniowy: Konferencja Zieleń Miejska Katowice 2022  [pdf]

prosimy o wypełnienie formularza i odesłanie na jeden z poniższych adresów:

mailowo konferencja(at)zielenkatowice.pl lub faxem na numer: 32 251 77 51 wewnętrzny: 13

lub listownie na adres:

Zakład Zieleni Miejskiej

ul. Kościuszki 138

40-523 Katowice

z dopiskiem - Konferencja Zieleń Miejska Katowice

Istnieje możliwość wypełnienia formularza on-line:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY ON-LINE