Program Konferencji Zieleń Miejska Katowice 2012 [pdf] 


Zamieszczamy poniżej wystąpienia w formacie pdf. Prezentacje stanowią własność poszczególnych prelegentów, zabrania się kopiowania, rozpowszechniania oraz upubliczniania bez zgody właściciela.

- Katowice: Miasto Wielkich Wydarzeń – Zastępca Prezydenta Miasta Katowice mgr inż. Marcin Krupa [pdf] 

 

- Funkcje przyrodnicze i kulturowe wielkoprzestrzennych parków miejskich - dr inż. Przemysław Wolski – SGGW Warszawa, Katedra Architektury Krajobrazu [pdf] 

 

- Cechy rewaloryzacji różnych rodzajów przestrzeni publicznej w Kijowie – Dr inż. Nadia Gatalska, Katedra Architektury Krajobrazu i Projektowania Zieleni, Uniwersytet Przyrodniczy w Kijowie [pdf] 

 

- Innowacyjne rozwiązania zieleni miejskiej w Polsce i na świecie –dr inż. Marta Weber–Siwirska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu [pdf] 

 

- Zieleń Leszna na przykładzie Miejskiego Zakładu Zieleni w Lesznie – mgr inż. Joanna Nowacka, Miejski Zakład Zieleni w Lesznie [pdf] 

 

- Zieleń Republiki Czeskiej – nowości, trendy, przykłady zastosowania – inż. Martin Fokt, ARBOEKO, Czechy [pdf] 

 

- Populacja dzikich zwierząt żyjących na terenie miasta Katowice – mgr inż. Grzegorz Skurczak, Nadleśnictwo Katowice [pdf] 

 

- Znaczenie oraz możliwości zwalczania szkodników kłująco-ssących w środowisku miejskim – dr inż. Janusz Mazurek, Wrocław [pdf] 

 

- Praktyczne aspekty budowy i utrzymania placów zabaw w świetle obowiązujących przepisów – mgr inż. Lech Marek, Zakład Zieleni Miejskiej w Katowicach [pdf] 

 

- Idea i przebieg projektu Periurban Parks – dr inż. arch. Agnieszka Szczepańska-Góra, mgr Bogna Gwoździewicz; partner projektu Górnośląski Związek Metropolitalny [pdf] 

 

- Dobre praktyki utrzymania i kształtowania terenów parkowych i leśnych – dr inż. arch. Agnieszka Szczepańska-Góra, mgr Bogna Gwoździewicz; Górnośląski Związek Metropolitalny [pdf] 

 

- Projekt pilotowy – Park Moniok i Bankov w Koszycach – Ing.Tibor Roth oraz Ing. Julián Tomaštík PHD, City Forest Košice [pdf] 

 

- Sprzęt do utrzymania terenów zieleni miejskiej firmy KUBOTA [pdf] 


Dzięki współpracy z miesięcznikiem "Zieleń Miejska" uczestnicy konferencji otrzymają wydanie czerwcowe branżowego czasopisma dotyczącego projektowania i utrzymania zieleni oraz wydanie elektroniczne miesięcznika (lipiec-sierpień).
Zieleń Miejska